Smukke smil, kvalitet og tryghed

Historien bag

Vores historie strækker sig helt tilbage til Tønders første tandklinik, der etableredes i 1910.

Historien strækker sig langt tilbage

Vores historie strækker sig helt tilbage til Tønders første  tandklinik, der etableredes i 1910.
Klinikken gik i arv til tandlæge Schmidt, hvis kendetegn vidt og bredt var solidt holdbart tandlæge arbejde – ja og helst i guld! Siden lod den overtage af tandlæge Ib Karstoft & tandlæge Finn Larsen i 1980’erne. Disse tandlæge fortsatte med arbejdet af høj kvalitet, og især Finn Larsen gik forrest med den teknologiske udvikling op igennem 90’erne. Da internettet opstod var han hurtigt ude og Dentist.dk var Danmarks første tandklinik på ”World Wide Web”. I 2001 kom Finn Larsens søn Mikkel Ro Larsen til klinikken, som sammen med en kompagnon overtog klinikken i 2006. Med Mikkel ved roret udvikler klinikken sig til flere klinikker under fælles betegnelsen Dentist.dk.

Forud for overtagelsen af den fædrende klinik var målet og drømmen, at opbygge en større virksomhed med flere afdelinger. Et langt stykke hen af vejen har det været lysten og ønsket om at lave implantater, altså tandlægearbejde som kræver en særlig faglig indsigt, der har været drivkraften. Det kræver en stor patientskare at holde en implantattandlæge beskæftiget. Efterhånden som virksomheden har udviklet sig begyndte en udviklingen af forretningsmodellen i samarbejde med den senere Trivselsdirektør. Dette førte til et forretningsperspektiv, der er blevet effektiviseret og optimeret.

I 2014/2015 begyndte det at gå hurtigt, bl.a. blev Byens Tandlægecenter indlemmet. Det betød en øjeblikkelig forøgelse på yderligere 4 klinikker.

I skrivende stund har Dentist.dk klinikker i 18 forskellige danske byer.

Om ”Brand’et” Dentist.dk

”Dentist” er udover at være det engelske ord for ”tandlæge” også en gammel dansk og tysk betegnelse for en ikke akademisk uddannet tandfaglig person med ret til at udøve tandlægegerning. I den løbende fornyelse af det danske sprog optræder der flere og flere oprindelige engelske ord.

”Dentist” indeholder derfor det som virksomheden Dentist.dk står for – fornyelse og udvikling, samtidigt med bevaring af de gode værdier – det jordbundne og traditionelle, alt sammen pakket ind i den gode service vores patienter oplever igennem vores motto ”Det handler om tillid”.