Behandling af dine personoplysninger

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.​

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dentist.dk Driftsselskab CVR: 37238902 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dentist.dk Driftsselskab

Centervej 2A, 6000 Kolding

CVR-nr.: 37238902

Telefon: 7010 8263

E-mailadresse: info@dentist.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: At kunne kontakte dig ud fra dit eget ønske.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer, emailadresse og fødselsdato.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Sundhedslovens kap. 9, i Journalføringsbekendtgørelsen, GDPR artikel 9, stk. 2, h) og artikel 6, stk. 1, b), c) og f) samt Databeskyttelseslovens §7 stk. 3.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dine egne angivne oplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi videregiver dine oplysninger til din tidligere tandlæge i forbindelse med rekvirering af dit journalmateriale

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi overholder Journalføringsbekendskabsgørelsen, som danner grundlag for hvor længe det kræves at vi opbevarer dine oplysninger.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: At kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Ansøgning, CV mv. som du sender til os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejningsreglen i GDPR artikel 6, stk. 1, f), idet vi har en legitim interesse i at gennemgå din ansøgning og dit CV m.v. for at vurdere dit kandidatur. Hvis vi ønsker at tage referencer, vil vi anmode om dit samtykke forinden. Dit samtykke vil blive indhentet efter reglerne i GDPR artikel 6, stk. 1, a).

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne stammer fra ansøger selv

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Interne personer med det formål at vurdere indholdet i forhold til en given stilling

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 6 mdr

Når du er patient hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: At udføre korrekt behandling af dig samt føre den lovpligtige patientjournal. Vi anvender også dine personlige oplysninger til administration, herunder indkaldelser, påmindelser, indberetning af oplysninger til Sygeforsikringen ”danmark”, sygesikringen, forsikringsselskaber, behandling af fakturaer samt udarbejdelse af bahandlingsoverslag.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige kontaktoplysninger, helbredsoplysninger (Journalmateriale, røntgenbilleder, tandaftryk/scanninger), øvrige oplysninger som er nødvendige for at behandle dig korrekt (f.eks. oplysninger om receptpligtig medicin via FMK) og derudover indberetter vi til Sygeforsikringen ”danmark, sygesikring og forsikring efter indhentet samtykke fra dig. Du kan når som helst trække samtykke tilbage jf. Sundhedslovens §41

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger om dig som patient findes i Sundhedslovens kap. 9, i Journalføringsbekendtgørelsen, GDPR artikel 9, stk. 2, h) og artikel 6, stk. 1, b), c) og f) samt Databeskyttelseslovens § 7 stk 3.
  Behandlingen af personoplysninger til brug for både indkaldelser, påmindelser og tilfredshedsundersøgelser har hjemmel i interesseafvejningsreglen (GDPR artikel 6, stk. 1, f)), idet tandlægeklinikkerne har en legitim interesse i at udsende de pågældende meddelelser til dig.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne stammer dels fra dig selv og dels fra observationer vores behandlere gør når de behandler dig

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • I det omfang det er nødvendigt og vi har dit samtykke, videregives dine oplysninger til Sygeforsikringen ”danmark”, sygesikring samt forsikring.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi overholder Journalføringsbekendskabsgørelsen, som danner grundlag for hvor længe det kræves at vi opbevarer dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 2. version af Dentist.dk’s persondatapolitik, opdateret april 2023.